فهرست دوره های همایش
سومین همایش و جشنواره مدیریت کارآفرینی و بهبود کسب و کار
برگزارکننده
تاریخ برگزاری 1397/02/21
تارگاه http://mobrand.ir/
رایانامه info@mobrand.ir
تلفن 02176870737
نشانی تهران، خ فاطمی، وزارت کشور، پلاک 642
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/18
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/19
تاریخ برگزاری
1397/02/21