فهرست دوره های همایش
سومین کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پپتیدی
برگزارکننده دانشگاه شیراز
تاریخ برگزاری 1397/02/05
تارگاه http://pps3.shirazu.ac.ir/
رایانامه PPS3@Shirazu.ac.ir
تلفن ۰۷۱۳۶۴۶۰۹۰۶
نشانی شیراز، میدان ارم، دانشگاه شیراز، پردیس علوم
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/3
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/3
تاریخ برگزاری
1397/02/05