فهرست دوره های همایش
دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
برگزارکننده انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
تاریخ برگزاری 1397/02/05
تارگاه http://www.ifstacongress.ir/Pages/Default.aspx
رایانامه ifstacongress@gmail.com
تلفن 011-33687718
نشانی ساری - کیلومتر 10 جاده دریا (فرح آباد)، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - دبیرخانه دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/3
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/3
تاریخ برگزاری
1397/02/05