فهرست دوره های همایش
همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان
برگزارکننده دانشگاه کردستان- گروه جامعه شناسی
تاریخ برگزاری 1397/02/05
تارگاه http://conf.uok.ac.ir/sob
رایانامه Sob.uok.۱۳۹۷@gmail.com
تلفن ۳۳۶۶۴۶۰۰-۹
نشانی استان کردستان، شهر سنندج، دانشکاه کردستان، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/3
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/3
تاریخ برگزاری
1397/02/05