فهرست دوره های همایش
همایش ملی «پیشرفت پایدار؛ رهیافت تاریخ، فرهنگ و تمدن دارالولایهء سیستان»
برگزارکننده دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ برگزاری 1397/02/16
تارگاه
رایانامه
تلفن
نشانی تالار بزرگ فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/14
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/14
تاریخ برگزاری
1397/02/16