فهرست دوره های همایش
چهارمین همایش ملی حقوق و علوم جزا
برگزارکننده دانشگاه ازاد اسلامی
تاریخ برگزاری 1396/07/13
تارگاه www.lpsc.ir
رایانامه info@lpsc.ir
تلفن .
نشانی .
وضعیت کنفرانس : برگزار شده
تاریخ ثبت نام
1396/7/26
تاریخ ارسال مقالات
1396/7/26
تاریخ برگزاری
1396/07/13