فهرست دوره های همایش
دومین همایش ملی بحران کم آبی و راه های برون رفت
برگزارکننده دانشگاه پیام نور مرکز کبود راهنگ
تاریخ برگزاری 1397/02/05
تارگاه http://conference.pnu.ac.ir/Hamedan-2thwater/
رایانامه .
تلفن .
نشانی همدان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/3
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/3
تاریخ برگزاری
1397/02/05