فهرست دوره های همایش
چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
برگزارکننده دانشگاه علم و فرهنگ
تاریخ برگزاری 1397/02/05
تارگاه http://iranwebconf.ir/fa/
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/3
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/3
تاریخ برگزاری
1397/02/05