فهرست دوره های همایش
اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان
برگزارکننده مجمع مهندسان جوان استان آذربایجان شرقی
تاریخ برگزاری 1397/02/05
تارگاه http://www.icbi2018.com/fa/
رایانامه .
تلفن .
نشانی تبریز
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/3
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/3
تاریخ برگزاری
1397/02/05