فهرست دوره های همایش
بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
برگزارکننده دانشگاه سمنان - دانشکده مهندسی مکانیک
تاریخ برگزاری 1397/02/04
تارگاه http://conference.isme.ir/
رایانامه .
تلفن .
نشانی سمنان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/2
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/2
تاریخ برگزاری
1397/02/04