فهرست دوره های همایش
پنجمین کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران
برگزارکننده مرکز تحقیقات آلومینیوم ایران -سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)
تاریخ برگزاری 1397/02/04
تارگاه http://iiac20.ir/fa/
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/2
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/2
تاریخ برگزاری
1397/02/04