فهرست دوره های همایش
چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی از نگاه معلم
برگزارکننده آموزش و پرورش شهرستان میناب
تاریخ برگزاری 1397/02/01
تارگاه .
رایانامه .
تلفن .
نشانی میناب
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/1/30
تاریخ ارسال مقالات
1397/1/30
تاریخ برگزاری
1397/02/01