فهرست دوره های همایش
دومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی
برگزارکننده دبیرخانه دائمی کنفرانس
تاریخ برگزاری 1397/01/30
تارگاه http://lawhamayesh.ir/index.aspx
رایانامه .
تلفن .
نشانی همدان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/1/28
تاریخ ارسال مقالات
1397/1/28
تاریخ برگزاری
1397/01/30