فهرست دوره های همایش
دومین همایش بهاره چشم پزشکی
برگزارکننده انجمن علمی چشم پزشکی ایران
تاریخ برگزاری 1397/01/28
تارگاه http://springophthalmologymeeting.ir/
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/1/26
تاریخ ارسال مقالات
1397/1/26
تاریخ برگزاری
1397/01/28