فهرست دوره های همایش
ششمین کنفرانس بین المللی متالورژی پودر
برگزارکننده شرکت متالورژی پودر مشهد- دانشگاه وین (اتریش)-دانشگاه صنعتی سجاد
تاریخ برگزاری 1397/01/27
تارگاه http://pmauto2018.com/fa/
رایانامه .
تلفن .
نشانی اصفهان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/1/25
تاریخ ارسال مقالات
1397/1/25
تاریخ برگزاری
1397/01/27