فهرست دوره های همایش
دومین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
برگزارکننده دبیرخانه دائمی کنفرانس
تاریخ برگزاری 1397/01/22
تارگاه https://www.weldica.com/News/ID/123/
رایانامه .
تلفن .
نشانی همدان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/1/20
تاریخ ارسال مقالات
1397/1/20
تاریخ برگزاری
1397/01/22