فهرست دوره های همایش
سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
برگزارکننده انجمن افق نوین علم و فناوری
تاریخ برگزاری 1396/12/26
تارگاه http://phconf.ir/fa/
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/24
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/24
تاریخ برگزاری
1396/12/26