فهرست دوره های همایش
نخستین کنگره جامع بین المللی ژنتیک ایران
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس
تاریخ برگزاری 1396/12/20
تارگاه http://tjen.ir/
رایانامه .
تلفن .
نشانی .
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/18
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/18
تاریخ برگزاری
1396/12/20