فهرست دوره های همایش
چهارمین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر
برگزارکننده دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی هرمزگان
تاریخ برگزاری 1396/12/19
تارگاه .
رایانامه .
تلفن .
نشانی بندرعباس
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/17
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/17
تاریخ برگزاری
1396/12/19