فهرست دوره های همایش
سومین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی
برگزارکننده دانشگاه گیلان - انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
تاریخ برگزاری 1396/12/19
تارگاه http://www.ecoagrisau.ir/
رایانامه .
تلفن .
نشانی گیلان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/17
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/17
تاریخ برگزاری
1396/12/19