فهرست دوره های همایش
دومین همایش ملی گسترش علم کوهنوردی در ایران
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر - هیئت کوهنوردی اسلامشهر
تاریخ برگزاری 1396/12/18
تارگاه .
رایانامه .
تلفن .
نشانی اسلامشهر
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/16
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/16
تاریخ برگزاری
1396/12/18