فهرست دوره های همایش
اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
برگزارکننده مرکز بین المللی همایش ها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام
تاریخ برگزاری 1396/12/17
تارگاه http://usconf.ir/fa/
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/15
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/15
تاریخ برگزاری
1396/12/17