فهرست دوره های همایش
همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
برگزارکننده .
تاریخ برگزاری 1396/12/17
تارگاه http://sportconf.ir/fa/
رایانامه .
تلفن .
نشانی اصفهان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/15
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/15
تاریخ برگزاری
1396/12/17