فهرست دوره های همایش
پانزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران
برگزارکننده انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
تاریخ برگزاری 1396/12/16
تارگاه .
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/14
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/14
تاریخ برگزاری
1396/12/16