فهرست دوره های همایش
دومین همایش منطقه ای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان
برگزارکننده انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان شهرستان مشهد
تاریخ برگزاری 1396/12/16
تارگاه .
رایانامه .
تلفن .
نشانی مشهد
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/14
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/14
تاریخ برگزاری
1396/12/16