فهرست دوره های همایش
دومین همایش ملی جایگاه زنان در کارآفرینی و توسعه پایدار
برگزارکننده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان
تاریخ برگزاری 1396/12/16
تارگاه https://eccim.com/News/1791/
رایانامه .
تلفن .
نشانی اصفهان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/14
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/14
تاریخ برگزاری
1396/12/16