فهرست دوره های همایش
نخستین همایش ملی فیزیک نظری و محاسباتی
برگزارکننده دانشگاه آیت اله بروجردی (ره)
تاریخ برگزاری 1396/12/16
تارگاه .
رایانامه .
تلفن .
نشانی بروجرد
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/14
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/14
تاریخ برگزاری
1396/12/16