فهرست دوره های همایش
چهارمین همایش ملی انرژی، محیط زیست، کشاورزی و معماری پایدار
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
تاریخ برگزاری 1396/12/16
تارگاه .
رایانامه .
تلفن .
نشانی سنندج
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/14
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/14
تاریخ برگزاری
1396/12/16