فهرست دوره های همایش
همایش ملی پرستاری در بیماری های مزمن
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
تاریخ برگزاری 1396/12/16
تارگاه http://www.confpro.ir/Nursing2
رایانامه .
تلفن .
نشانی دهاقان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/14
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/14
تاریخ برگزاری
1396/12/16