فهرست دوره های همایش
سومین کنفرانس حوادث و آسیب‌پذیری‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات
برگزارکننده دانشگاه سیستان و بلوچستان -دانشگاه فردوسی مشهد (آزمایشگاه تخصصی آپا)
تاریخ برگزاری 1396/12/16
تارگاه http://apa3.apaconf.ir/
رایانامه .
تلفن .
نشانی زاهدان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/14
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/14
تاریخ برگزاری
1396/12/16