فهرست دوره های همایش
همایش منطقه ای ایمنی در آسانسور و پله برقی
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
تاریخ برگزاری 1396/12/16
تارگاه http://www.iaukashan.ac.ir
رایانامه .
تلفن .
نشانی کاشان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/14
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/14
تاریخ برگزاری
1396/12/16