فهرست دوره های همایش
یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
برگزارکننده انجمن مدیریت راهبردی ایران
تاریخ برگزاری 1396/12/15
تارگاه http://www.ismconf.com/
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/13
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/13
تاریخ برگزاری
1396/12/15