فهرست دوره های همایش
نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
برگزارکننده انجمن مهندسان مکانیک ایران - دانشگاه یاسوج
تاریخ برگزاری 1396/12/15
تارگاه http://isme96.cnf.ir/fa/
رایانامه .
تلفن .
نشانی یاسوج
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/13
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/13
تاریخ برگزاری
1396/12/15