فهرست دوره های همایش
هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ برگزاری 1396/12/15
تارگاه https://www.symposia.ir/AGRIDEA07
رایانامه .
تلفن .
نشانی اصفهان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/13
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/13
تاریخ برگزاری
1396/12/15