فهرست دوره های همایش
پنجمین همایش ملی شیمی، پتروشیمی و نانو ایران
برگزارکننده مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی Petro-gas
تاریخ برگزاری 1396/12/15
تارگاه http://tcpco.ir/
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/13
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/13
تاریخ برگزاری
1396/12/15