فهرست دوره های همایش
چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
برگزارکننده موسسه سفیران فرهنگی مبین -دانشگاه قم
تاریخ برگزاری 1396/12/14
تارگاه http://theologyconference.ir/
رایانامه .
تلفن .
نشانی قم
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/12
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/12
تاریخ برگزاری
1396/12/14