فهرست دوره های همایش
دوازدهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی
برگزارکننده دانشگاه تهران - انجمن یادگیری الکترونیکی ایران (یادا)
تاریخ برگزاری 1396/12/13
تارگاه icelet2018.ut.ac.ir
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/11
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/11
تاریخ برگزاری
1396/12/13