فهرست دوره های همایش
همايش ملی نقش رسانه های ديداری- شنيداری در تبيين اسلام
برگزارکننده مجتمع عالی مذاهب اسلامی گرگان
تاریخ برگزاری 1397/01/30
تارگاه hamayesh.miu.ac.ir/auditory
رایانامه .
تلفن .
نشانی گرگان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/1/28
تاریخ ارسال مقالات
1397/1/28
تاریخ برگزاری
1397/01/30