فهرست دوره های همایش
همايش بين المللی پژوهش های قرآنی با محوريت قرآن كريم و استكبار ستيزی
برگزارکننده دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم
تاریخ برگزاری 1397/01/29
تارگاه www.iqro.ir
رایانامه .
تلفن .
نشانی قم
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/1/27
تاریخ ارسال مقالات
1397/1/27
تاریخ برگزاری
1397/01/29