فهرست دوره های همایش
دومین همايش ملی اقتصاد مقاومتی، توليد و اشتغال
برگزارکننده دانشگاه مازندران
تاریخ برگزاری 1397/01/27
تارگاه http://conference.pnu.ac.ir/alborz-business/
رایانامه .
تلفن .
نشانی بابلسر
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/25
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/25
تاریخ برگزاری
1397/01/27