فهرست دوره های همایش
كنفرانس ملی كاربرد فناوری های نوين در علوم و مهندسی، كامپيوتر و IT
برگزارکننده موسسه مديران ايده پرداز كارين
تاریخ برگزاری 1396/12/16
تارگاه http://www.tesconf.com/
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/14
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/14
تاریخ برگزاری
1396/12/16