فهرست دوره های همایش
همايش ملی قرآن كريم، جامعيت و جهانی بودن
برگزارکننده جامعه المصطفی العالميه اصفهان
تاریخ برگزاری 1397/02/15
تارگاه http://hamayesh.miu.ac.ir/quran/fa/
رایانامه .
تلفن .
نشانی اصفهان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/13
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/13
تاریخ برگزاری
1397/02/15