فهرست دوره های همایش
اختلالات يادگيری و مسائل روان شناختی دانش آموزان
برگزارکننده استان فارس
تاریخ برگزاری 1397/02/05
تارگاه http://ldconf.ir/fa/
رایانامه .
تلفن .
نشانی مرودشت
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/3
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/3
تاریخ برگزاری
1397/02/05