فهرست دوره های همایش
كنفرانس بين المللی گرد و غبار
برگزارکننده دانشگاه ايلام با همكاری سازمان حفاظت محيط زيست
تاریخ برگزاری 1397/02/05
تارگاه https://icd2018.ilam.ac.ir/
رایانامه .
تلفن .
نشانی ایلام
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/3
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/3
تاریخ برگزاری
1397/02/05