فهرست دوره های همایش
همايش ملی شهرسازی، معماری و مديريت شهری اسلامی ايرانی
برگزارکننده سازمان بسيج مهندسين عمران و معماری كشور، موسسه آرمان پژوهش كمال و دانش
تاریخ برگزاری 1397/02/03
تارگاه http://aumiconf.ir/fa/
رایانامه info@aumiconf.ir
تلفن .
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/1
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/1
تاریخ برگزاری
1397/02/03