فهرست دوره های همایش
كنگره بين المللی مداخلات پيچيده قلبی
برگزارکننده دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی فارس
تاریخ برگزاری 1397/01/23
تارگاه http://intervention.sums.ac.ir/fa/
رایانامه .
تلفن .
نشانی شیراز
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/1/21
تاریخ ارسال مقالات
1397/1/21
تاریخ برگزاری
1397/01/23