فهرست دوره های همایش
کنفرانس بين المللی چالش های تجارت و علوم اجتماعی و كنفرانس بين المللی چالش های مهندسی، تكنولوژی و علوم کاربردی
برگزارکننده شركت كوشا تجارت
تاریخ برگزاری 1396/12/26
تارگاه http://www.icceas.com/fa/
رایانامه .
تلفن .
نشانی دبی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/24
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/24
تاریخ برگزاری
1396/12/26