فهرست دوره های همایش
كنگره بين المللی توسعه پايدار
برگزارکننده مركز راهكارهای دستيابی به توسعه پايدار
تاریخ برگزاری 1396/12/24
تارگاه http://www.sdcongress.ir/
رایانامه .
تلفن .
نشانی شیراز
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/22
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/22
تاریخ برگزاری
1396/12/24