فهرست دوره های همایش
همايش ملی آسيب شناسی و آسيب زدايی پديده شكاف بين نسلی (زمينه ها، چالش ها، و راهكارها)
برگزارکننده موسسه فرهنگی هنری بام پژوهش پرواز جنوب
تاریخ برگزاری 1396/12/21
تارگاه http://www.apsn.bamresearch.com/fa/index.php
رایانامه infobamresearch@gmail.com
تلفن .
نشانی بوشهر
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/19
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/19
تاریخ برگزاری
1396/12/21