فهرست دوره های همایش
كنفرانس ملی روانشناسی تربيتی و برنامه ریزی و آموزش دبستان و پيش دبستان
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
تاریخ برگزاری 1396/12/17
تارگاه http://www.pes1396.ir/fa/
رایانامه .
تلفن .
نشانی شادگان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/15
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/15
تاریخ برگزاری
1396/12/17